Gediplomeerd Assessor voor het afnemen van Proeve van Bekwaamheid:

 

 

Projectcontrole voor Toezicht en Overheid, Gemeente, Bedrijven en Instellingen: