Gediplomeerd Assessor voor het afnemen van Proeve van Bekekwaamheid, en EVC begeleiding : College en Bedrijf
 

 

Projectcontrole voor Toezicht en Overheid, Gemeente, Bedrijven en Instellingen: Diverse Gemeenten